Skip to main content

SYN-ERGIE

Met het project SYN-ERGIE slaan 8 projectpartners de handen in elkaar voor efficiënter en duurzamer goederentransport tussen de provincies West-Vlaanderen en Limburg (NL).

Multimodaal transportaanbod

Dagelijks worden grote hoeveelheden goederen en containers vanuit en via de regio’s West-Vlaanderen en Limburg naar het oosten, resp. westen van de Grensregio getransporteerd. Wegens het ontbreken van een concurrentiële dienstverlening via spoor en binnenvaart, gebeurt dit nu hoofdzakelijk via de weg. Door verladers, logistieke dienstverleners en multimodale operators te verenigen in communities en een aantal concrete business cases door te rekenen, wil SYN-ERGIE de markt het nodige duwtje in de rug geven om een multimodaal transportaanbod op de as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg te realiseren.

Synchromodale planning

Om dit transportaanbod zo maximaal en efficiënt mogelijk te benutten, zet het project eveneens in op de toepassing van synchromodale transportplanning. Synchromodaal transport gaat een stapje verder dan multimodaal transport in die zin dat goederen in principe op elk moment flexibel verscheept kunnen worden tussen de beschikbare transportmodi. Dit vereist de beschikbaarheid van grote hoeveelheden real-time data en de verwerking ervan tot duidelijke, beslissingsondersteunende informatie. Via de ontwikkeling en demonstratie van twee IT-tools – een clickable demo en een synchromodale cockpit – wil het project verladers en logistieke dienstverleners meer inzicht geven in de mogelijkheden, voordelen, voorwaarden en werking van synchromodale planning om op die manier de doorontwikkeling van synchromodaal transport in de Grensregio aan te jagen.

Het totale projectbudget van SYN-ERGIE bedraagt € 1.254.240, waarvan de helft gefinancierd wordt binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hilde Havermans (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 Zie ook http://www.grensregio.eu/projecten/syn-ergie.

Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking tussen bedrijven is een veilige, neutrale en efficiënte omgeving om data te delen. Nallian heeft haar data sharing technologie reeds succesvol toegepast in verschillende communities en doet dit nu ook voor SYN-ERGIE.

De data die nodig is om synchromodaal transport mogelijk te maken, zowel van vervoerders als van logistieke dienstverleners, wordt via slechts 1 connectie gedeeld. De eigenaar van de data beslist zelf wie welke data mag gebruiken. Op deze manier krijgen applicaties zoals synchromodale boeking toegang tot gedeelde data en wordt het plannen van efficiënt synchromodaal transport mogelijk.